W gabinecie można wykonać pełną i kompleksową diagnostykę psychologiczną w tym:

  • ocenę funkcjonowania intelektualnego (poziom IQ), emocjonalnego i społecznego,
  • diagnostykę do celów orzeczniczych (ZUS, PCPR),
  • diagnostykę neuropsychologiczną,
  • badanie osobowości (MMPI i inne metody).

Każde badanie psychologiczne jest spotkaniem z osobą, która doświadcza różnych trudności. Dobór narzędzi diagnostycznych jest uzależniony od celu badania psychologicznego i stanu oraz możliwości osoby badanej. Czas badania jest ustalany indywidualnie. Zakończenie diagnostyki psychologicznej wiąże się z wydaniem opinii psychologicznej i omówieniem wyników uzyskanych w badaniu. Ważne jest dla mnie, aby oprócz opinii psychologicznej osoba badana mogła uzyskać wskazówki dotyczące dalszej rehabilitacji i możliwości uzyskania pomocy.