„Naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich”

Fragment zaczerpnięty z Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa w całości dostępnego na stronie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.