Niezależnie od tego jak rozumiemy kryzys i czy dotyczy on nas samych, czy relacji w której pozostajemy może on powodować przejściowe zaburzenia równowagi psychicznej. W sytuacjach trudnych często doświadczamy lęku, chaosu psychicznego i poczucia bezradności. Watro wtedy skorzystać z profesjonalnej pomocy, aby wspólnie z osobą pomagającą wypracować skuteczne strategie radzenia sobie. Pomoc psychologiczna obejmuje również naukę różnego rodzaju technik redukujących napięcie w tym: technik relaksacyjnych, wizualizacji, treningu radzenia sobie ze stresem.

Kiedy warto zgłosić się po pomoc?

W sytuacji kiedy przeżywana przez nas sytuacja jest spostrzegana jako przekraczająca możliwości adaptacji do niej, naruszone zostaje poczucie bezpieczeństwa, sprawstwa, a stosowane dotąd strategie okazują się niewystarczające. Najczęściej wymienianymi spośród sytuacji trudnych są:

  • śmierć bliskiej osoby,
  • kryzys w związku,
  • rozwód,
  • utrata pracy i trudności w życiu zawodowym,
  • poważna choroba własna lub kogoś bliskiego,
  • doświadczanie przemocy fizycznej i psychicznej,
  • długotrwałe trudności w relacji z członkami rodziny lub wynikające z opieki nad nimi,
  • trudności w szkole, w relacjach rówieśniczych.

Posiadam doświadczenie w zakresie pomocy i interwencji kryzysowej w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.